Periode voor 1940

Periode 1940 - 1945

Periode na 1945

loods24-fp

Rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam na Amsterdam en Den Haag de stad met de meeste Joodse inwoners: circa 13.000. De meesten van hen woonden aanvankelijk in het centrum van de stad en dan moet u denken aan de Helmersstraat en Ammanstraat; in de jaren dertig trokken zij naar nieuwe wijken als Blijdorp en Bergpolder.

Er waren in Rotterdam twee bijzondere omstandigheden. In de eerste plaats de evacuatie van circa 1.200 joden als gevolg van het bombardement van 14 mei 1940. Dit bombardement verwoestte het centrum, dus ook de Helmersstraat e.o. In de tweede plaats het gedwongen vertrek van een groot aantal Joodse vluchtelingen per 9 september 1940. Dit vormt in hoofdzaak de verklaring voor de teruggang van het aantal in het Rotterdamse bevolkingsregister ingeschreven joden tussen mei 1940 (circa 13.000) en oktober 1941 (ruim 11.000).

Vanaf het uitbreken van de oorlog werd de Joodse gemeenschap geconfronteerd met allerlei maatregelen. Denkt u aan Joodse kinderen die naar eigen scholen moesten, het dragen van de Davidsster en borden met opschriften als ‘Joden niet gewenscht’ of ‘Voor Joden verboden’, die de Joodse inwoners van de stad steeds verder uitsloten.

Lees meer: Loods 24

Ter nagedachtenis van de joodse Rotterdamse burgers 1940-1945

met een inleiding door drs. A.W. Oosthoek

Inleiding

kaddisj Na de oorlog werd duidelijk dat het overgrote deel van de Rotterdamse joden de oorlog niet had overleefd. Om hoeveel mensen het ging en wie het waren, is nooit precies vastgesteld. Deze publicatie probeert op deze vragen een zo adequaat mogelijk antwoord te geven.1

Pas in 1955 verscheen de eerste publicatie over de jodenvervolging in Rotterdam; het was een artikel van H.J. Valk in het Rotterdams Jaarboekje, getiteld 'De Rotterdamse Joden tijdens de bezetting'.2 De auteur is van mening dat het lot van de Rotterdamse joden zich, op enkele plaatselijke bijzonderheden na, nauwelijks heeft onderscheiden van dat van de overige joden in Nederland. Dat ook de joden van Rotterdam zijn vervolgd, opgepakt, gedeporteerd en in vernietigingskampen omgebracht, is in zijn algemeenheid juist. De door Valk genoemde plaatselijke bijzonderheden, waarvan het bombardement en de verplichte evacuatie van joodse vluchtelingen in september 1940 de belangrijkste zijn, moeten echter worden aangevuld met het feit van de omvangrijke evacuatie van joodse inwoners als gevolg van het grote bombardement in mei 1940. Op de vraag hoeveel Rotterdamse joden de bezetting overleefd hebben, geeft Valk in zijn artikel geen antwoord. De precieze cijfers waren toen in de verste verte nog niet vastgesteld. Dat gold evenzeer voor de vraag welke Rotterdamse joden er waren omgekomen. In 1995 is het gedenkboek In Memoriam verschenen; hierin staan bijna alle namen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebrachte joodse landgenoten. Dit boek is gebaseerd op de serie gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting, te weten de delen 4 tot en met 33. Het bevat de namen van de joodse slachtoffers 'voor wie geen graf kon worden ingericht'.3 De naam, geboortedatum, geboorteplaats en (voorzover bekend) datum en plaats van overlijden van de slachtoffers worden hierin genoemd.

Een jaar na het verschijnen van dit boek kwam van de Stichting Comité Loods 24 het verzoek aan de gemeente Rotterdam om uit te zoeken hoeveel Rotterdamse joden in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Aannemende dat vrijwel alle Rotterdamse slachtoffers van de Holocaust in In Memoriam zijn opgenomen, kan toch aan de hand van de daarin vermelde namen niet het aantal Rotterdamse omgekomenen worden vastgesteld. De reden is dat de vermelding van de laatste woonplaats van de slachtoffers ontbreekt. Wanneer wordt uitgegaan van de geboorteplaats, biedt dat geen uitsluitsel over mogelijke verhuizingen. De Dienst Burgerzaken en het Gemeentearchief Rotterdam hebben naar aanleiding van de vraag van Comité Loods 24 een onderzoeksvoorstel gedaan om na te gaan hoeveel en welke Rotterdamse joden de oorlog niet hebben overleefd. Dit voorstel, waarbij het bevolkingsregister van Rotterdam als uitgangspunt is gekozen, is door de Stichting Comité Loods 24 aanvaard. Dit boek is de uitwerking ervan.

Lees meer: Kaddisj

Kaddisj

Nieuws

Diefstal Stolpersteine 22 juli 2016

Vrijdag 22-7 en zaterdag 23-7, hebben wij de melding binnen gekregen van de verdwijning van 4 Stolpersteine. Twee Stolpersteine zijn verdwenen aan de Graaf Florisstraat en twee Stolpersteine zijn verdwenen aan de Mathenesserlaan. Onze stichting is bezig met verschillende instanties om te achterhalen wat er met de Stolpersteine is gebeurd. Er zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot herplaatsing van de verdwenen stenen. Zondag 31 juli is onze jaarlijkse herdenking en wij zullen als stichting daarna een rondje maken langs alle stenen. Mocht u Stolpersteine missen in uw straat of voor uw huis, graag dan melden aan ons secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De media hebben zich ook sinds vrijdag hiermee bezig gehouden om deze brute verdwijning in het daglicht te stellen. 

Als u de volgende link aanklikt dat hoort  u een intervieuw bij Radio Rijnmond met onze secretaris Frank van Gelderen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144474/Alles-van-waarde-is-weerloos

Hulp bij identificatie pasfoto WO II

Het Stadsarchief Rotterdam roept uw hulp in bij de identificatie van een groep mensen die in de oorlog een pasfoto heeft laten maken bij de fotozaak Daems in Gouda. De kans bestaat dat er joodse Rotterdammers tussen zitten.

Bekijk aub de volgende link: http://www.brandgrens.nl/joodse-rotterdammers-in-gouda

Graag contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarlijkse herdenking Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument

 

Uitnodiging/programma voor de jaarlijkse herdenking op 31 juli 2016. In verband met Sjabbat zal dit jaar de herdenking een dag later plaatsvinden.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Tijdstip aanvang 20.00

Interessante links

Doneren

Om Stichting Comité Loods 24 op deze historische locatie in Rotterdam te behouden, vragen we aan iedereen die dit herinneringsmonument een goed hart toedraagt, ons te helpen bij het dekken van de kosten.

Lees hier hoe u kunt helpen

Een wandeling om nooit te vergeten

Een wandeling langs vergeten en verdwenen Joodse plekjes in Rotterdam.

Herinneringen aan de Helmersstraat, nu het Weena. De Boompjes met de synagoge, Sparta stadion, Molenwaterweg, het monument in het Stadhuis, Centraal Station, gevangenis aan het Haagseveer, de Stieltjesstraat met loods 24, het weeshuis aan de Schietbaanlaan, kleine synagoge in de Joost van Geelstraat.

Documentaire met Joop van Vlies 1991 - Speelduur: 20 minuten